Finding Office Space in Bangkok

พื้นที่สำนักงานให้เช่าในเขตอโศก
สำนักงานให้เช่า - อโศก

Office Bangkok.com > อโศก

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล อโศก

 :: 253 Building  ::ชื่ออาคาร
อาคาร 253 อโศก
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
17,574 ตารางเมตร
ค่าเช่า
520 - 620 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ฟรี หรือ 6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Asoke Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารอโศก ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2530
พื้นที่
16,700 ตารางเมตร
ค่าเช่า
540 - 580 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า หรือ 6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: BB Building  ::ชื่ออาคาร
อาคารบีบี บิวดิ้ง
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2533
พื้นที่
36,700 ตารางเมตร
ค่าเช่า
650-680 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
18.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: BNT Building  ::ชื่ออาคาร
อาคารบีเอ็นที บิวดิ้ง
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
5 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
1,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
320 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
18.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Column Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารคอลัม ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2549
พื้นที่
34,270 ตารางเมตร
ค่าเช่า
750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water 
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: CTI Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
32 ชั้น
ปีที่สร้าง
2534
พื้นที่
32,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Package Water Cooled
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 8.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Fico Building  ::ชื่ออาคาร
อาคารฟิโก้ บิวดิ้ง
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
13 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.30 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: GMM Grammy Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
43 ชั้น
ปีที่สร้าง
2541
พื้นที่
36,812  ตารางเมตร
ค่าเช่า
750 - 850 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
4.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: KKP Tower (K Tower)  ::ชื่ออาคาร
อาคารเคเคพี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
33,700  ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต + FT
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Lakerajada  ::ชื่ออาคาร
อาคารเลครัชดา
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
38 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
49,424  ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 - 700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
7.00 a.m.-10.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิตฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Ocean Tower I  ::ชื่ออาคาร
อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
32 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
32,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 580 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
6.30 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
14.50 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Ocean Tower II  ::ชื่ออาคาร
อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
42 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
45,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
6.30 a.m. - 6.00 p.m
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
17.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: PS Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารพี เอส ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
35 ชั้น
ปีที่สร้าง
2534
พื้นที่
41,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
15.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม :: Q House Asoke  ::ชื่ออาคาร
อาคารคิว เฮาส์ อโศก
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
23 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
23,412  ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 - 680 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Package air cooled
เวลาทำการ
7.30 a.m. - 5.30 p.m.
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Rajapark Building  ::ชื่ออาคาร
อาคารรัชภาคย์ บิวดิ้ง
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
18 ชั้น
ปีที่สร้าง
2527
พื้นที่
12,870  ตารางเมตร
ค่าเช่า
495  บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 5.00 p.m.
ค่าไฟ
5.75  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Serm-Mitr Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
32 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
51,000  ตารางเมตร
ค่าเช่า
650  บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
22.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Sino Thai Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารชิโนทัย ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
2529
พื้นที่
20,400  ตารางเมตร
ค่าเช่า
620  บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 5.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
18.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม